Wstęp

Korzystanie z zasobów dostępnych na stronie internetowej a-o.ninja oznacza wyrażeniem zgody i akceptację warunków oraz zasad użytkowania zawartych w niniejszym regulaminie. W zasobach strony internetowej a-o.ninja zabrania się umieszczania materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp. oraz propagujące przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.

Wyłączenie odpowiedzialności

Serwis a-o.ninja nie ponosi odpowiedzialności za:

 •      – treść materiałów umieszczanych i publikowanych na stronie a-o.ninja przez użytkowników,
 •      – jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych,
 •      – sposób w jaki będą wykorzystywane Konta przez Użytkowników,
 •      – skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika,
 •      – przerwy w funkcjonowaniu serwisów i usług personalizowanych, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od a-o.ninja.
 •      – utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usług,
 •      – bezprawne kopiowanie plików objętych prawem autorskim, przez osoby do tego nieuprawnione.
 • – Wszelkie szkody związane z awariami sprzętu, CPU, kart graficznych.

Serwis a-o.ninja nie odpowiada za:

 •      – poprawne funkcjonowanie linków,
 •      – dostępność odcinków online,
 •      – poprawnych opisów anime.

Prawa własności intelektualnej

Serwis a-o.ninja nie zawiera plików z odcinkami, a jedynie informacje na ich temat zawierające:

 •       – opis i długość odcinka/anime
 •       – kody embed (HTML) zewnętrznych serwisów
 •       – linki do zewnętrznych serwisów lub bezpośrednie linki do plików na nich umieszczonych
 •       – wszelkie roszczenia dotyczące praw autorskich, znaków towarowych, i innych naruszeń regulaminu można zgłaszać poprzez formularz kontaktowy,
 •       – użytkownik zamieszczając materiały na stronie internetowej anime-odcinki.pl oświadcza, że posiada prawa autorskie do w/w lub też prawa do publikacji tychże materiałów.

Użytkownik zobowiązuje się:

Wypełnić wszystkie wymagane pola podczas procesu rejestracji. Aktywacja konta następuje po potwierdzeniu autentyczności adresu email poprzez kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany w wiadomości email. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu po podaniu nazwy i hasła (logowanie). Użytkownik ma wgląd do informacji jawnych dotyczących kont pozostałych Użytkowników. Na wyraźne żądanie Użytkownika administracja usuwa jego konto. Usunięcie konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w serwisie a-o.ninja: Administracja nie usuwa w takim przypadku zamieszczonych linków, komentarzy, raportów i oddanych głosów.

Użytkownik ma prawo:

Dodawać materiały do strony a-o.ninja w postaci: kodu HTML/odnośnika do innych stron (nie ma prawa reklamować konkurencje)

Właściciel serwisu a-o.ninja zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania kont użytkowników w przypadku:

 • – korzystania z konta w serwisie a-o.ninja przez osoby trzecie, nie będące jego właścicielami (osoba inna, niż ta, której dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym)
 • – rażącego łamania regulaminu serwisu a-o.ninja
 • – wysyłania niechcianych treści, w tym także reklam, spamu, obraźliwych lub/i wulgarnych wypowiedzi,
 • – w przypadku innych działań, które zostaną przez redakcje serwisu uznane za niestosowne lub szkodzące dobru serwisu a-o.ninja lub jego użytkowników.
 • – gdy użytkownik reklamuje w sposób świadomy i nieświadomy konkurencje.
 • – za komentarze typu ” na innej stronie już jest… Na innej stronie widziałem dawno ” itp
 • –  za reklamowanie linków do stron konkurencyjnych odraz nakłanianie ludzi do opuszczenia naszego serwisu.

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015r.

Administracja serwisu a-o.ninja zastrzega sobie możliwość modyfikacji serwisu, jak również jego likwidację. Niniejszy regulamin może być zmieniony przez administracja serwisu a-o.ninja w każdym czasie.

Aktualizacje regulaminu na dzień 13.02.2018

 • Nowe pkt w dziale „Właściciel serwisu a-o.ninja zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania kont użytkowników w przypadku łamania regulaminu.